Breaking News

เสียงเรียกร้องจากนักศึกษา! วอนลดค่าเทอม – หอพัก ช่วงโควิด-19

รัฐมนตรีอว. วอนให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมนิสิต – นักศึกษา

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสถานการณ์ใหญ่ที่ตอนนี้ได้กระทบต่อการทำงานของบุคคลหลาย ๆ อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัท ข้าราชการ ฯลฯ ซึ่งแน่นอนเลยว่าปัญหานี้ก็ได้ลุกลามไปถึงนักเรียน – นักศึกษาด้วยเช่นกัน

เพราะเนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก จึงทำให้นักเรียน – นักศึกษา ต้องใช้แนวทางการศึกษาแบบ ‘ออนไลน์’ ที่เกิดเป็นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ว่าส่งผลให้เรียนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจได้น้อยกว่าไปพบปะกับอาจารย์จริง ๆ แต่ถึงอย่างไรในเมื่อสถานการณ์ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ ตัวนักเรียนและนักศึกษาทุกคน จึงต้องทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จึงจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

เสียงเรียกร้องจากนักศึกษา! วอนลดค่าเทอม - หอพัก ช่วงโควิด-19
เสียงเรียกร้องจากนักศึกษา! วอนลดค่าเทอม – หอพัก ช่วงโควิด-19

และด้วยการที่เด็ก ๆ ต้องเรียนออนไลน์ จึงทำให้ในช่วงนี้สามารถที่จะกลับไปอยู่ยังที่พักอาศัยหรือบ้านของตัวเองได้ แต่ทั้งนี้ทุก ๆ สถานศึกษาก็ยังคงให้เด็กจ่ายค่าเทอม รวมไปถึงค่าหอพักแบบเต็มจำนวนอยู่ ซึ่งแน่นอนเลยว่าขณะนี้ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วง จึงทำให้ผู้ปกครองบางท่านมีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างลำบาก เด็ก ๆ จึงขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่ให้ลดอัตราค่าเทอม – หอพัก ให้มีความสมเหตุสมผล

เมื่อเกิดร้องเรียนขึ้นนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็ได้มีการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับนิสิต – นักศึกษาทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด แต่จะลดในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ให้เป็นมติของทางมหาวิทยาลัยพิจารณาได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้การสั่งการลงไป เพียงแค่เป็นการหารือ และให้คำแนะนำกับมหาวิทยาลัย โดยให้เหตุผลว่าในขณะนี้ผู้ปกครองบางท่านอาจจะกำลังตกงาน ว่างงาน หรือรายได้ลดน้อยลง จึงขอให้มหาวิทยาลัยช่วยบรรเทาความกังวลนี้ให้กับผู้ครองและนิสิตนักศึกษาด้วย

เสียงเรียกร้องจากนักศึกษา! วอนลดค่าเทอม - หอพัก ช่วงโควิด-19
เสียงเรียกร้องจากนักศึกษา! วอนลดค่าเทอม – หอพัก ช่วงโควิด-19

ซึ่งในปัจจุบันได้มีมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 สถานศึกษาที่ได้นำปัญหานี้มาพิจารณา เพราะเล็งเห็นว่าการที่นิสิต – นักศึกษากังวลในเรื่องนี้ อาจส่งผลทำให้เกิดความเครียด และมีผลต่อการเรียนในอนาคตได้ จึงได้มีการประกาศลดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั่วไป ซึ่ง 3 สถานศึกษาที่ว่า ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังเปิดเรียนในภาคฤดูร้อนอยู่ จึงได้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนลงไป 2,250 บาท และลดค่าหอพักลง 10%
  • มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ : ลดค่าเล่าเรียน 20% และลดค่าหอพัก 10%
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ทั้งในหลักสูตรธรรมดา และหลักสูตรนานาชาติ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่น ๆ นั้น ขณะนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการลงความเห็นหรือในช่วงของการพิจาราณาลดอัตราค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเว็บไซต์ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานศึกษาต่าง ๆ คงจะรับทราบปัญหานี้ แล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เด็ก ๆ กำลังเจออย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็ก ๆ ยังสามารถเล่าเรียนต่อไปได้ แบบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอของผู้ปกครอง สุดท้ายนี้ขอให้น้อง ๆ ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ดูแลตัวเองดี ๆ ใช้บริการตรวจโควิดที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรัฐออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *