Breaking News

สพฐ. เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม ย้ำรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 รูปแบบการเรียนแตกต่างจากเดิม

ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลแค่กับคนวัยทำงานเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับสถานศึกษา บุคลากร รวมไปถึงนักเรียน – นักศึกษา ก็กำลังได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ไปแบบเต็ม ๆ และถึงแม้ว่าในขณะนี้จะได้มีการประกาศเรียนออนไลน์ (บางส่วน) และได้กำหนดเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อย แต่ทาง สพฐ.ก็ยังคงหวั่นเกรงกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งยังมีการซักซ้อมแนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับการเปิดภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ได้กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า หลังจากที่ได้ร่วมกันหารือถึงมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และการเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นั้น ได้ข้อสรุป ดังนี้

เปิดภาคเรียนการศึกษา 2564/1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามเดิม โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งสิ้น 5 รูปแบบ ได้แก่ Online ,Onsite, Onair, On hand และ On demand อีกทั้งในขณะนี้ทาง สพฐ. ได้มีการแจ้งไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ให้สำรวจอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละโรงเรียนว่ามีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ที่จะใช้เรียนออนไลน์ตาม 5 รูปแบบข้างต้นหรือไม่ เช่น หากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนจำนวนไม่เยอะ) ก็อาจจะให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนตามเดิม เป็นต้น

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 รูปแบบการเรียนแตกต่างจากเดิม
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 รูปแบบการเรียนแตกต่างจากเดิม

ดังนั้น ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ที่จะถึงในวันที่ 17 พฤษภาคม 25564 นี้ จะไม่ใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปเดิมอีกต่อไป เพราะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดง จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ทั้งนี้คงต้องขอความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เข้ามาช่วยดูแลมาตรการควบคุมโรคของนักเรียนในแต่ละชุมชนเพื่อความปลอดภัย

สำหรับการเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้มีการเลื่อนประกาศรับสมัครออกไป ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เปิดรับสมัครนักเรียนในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564
  • สอบ/คัดเลือกรอบความสามารถพิเศษ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 – ประกาศผลสอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  • สอบคัดเลือก/เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 – ประกาศผลสอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
  • จับสลาก – ประกาศผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
  • รายงานตัวพร้อมกันในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • เปิดรับสมัครนักเรียนในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564
  • สอบคัดเลือก/เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 – ประกาศผลสอบวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  • สอบ/คัดเลือกความสามารถพิเศษวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 – ประกาศผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
  • รายงานตัวพร้อมกันในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลจาก :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *