Breaking News

ศบค.อนุมัติ! สทศ.จัดสอบ O-NET ย้อนหลังได้ ย้ำต้องมีมาตรการคุมเข้ม

สทศ.เตรียมจัดสอบโอ-เน็ตย้อนหลัง พร้อมเพิ่มมาตรการคุมเข้ม

จากในกรณีที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ได้มีการยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอจัดการสอบย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 บางส่วน ที่กระจายไปทั่วพื้นที่ 5 จังหวัดในประเทศ มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในวันดังกล่าวได้ อาทิ ประสบอุบัติเหตุ, มีอาการป่วย, ภัยพิบัติธรรมชาติ และโรคระบาด เป็นต้น

ส่งผลให้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกแถลงการณ์และกล่าวว่า ในขณะนี้ที่ประชุมได้รับฟังถึงข้อเสนอที่ทาง สทศ.ได้ยื่นแล้ว พร้อมกับอนุมัติให้มีการสอบเกิดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักเรียน รวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด

ศบค.อนุมัติ! สทศ.จัดสอบ O-NET ย้อนหลังได้ ย้ำต้องมีมาตรการคุมเข้ม
ศบค.อนุมัติ! สทศ.จัดสอบ O-NET ย้อนหลังได้ ย้ำต้องมีมาตรการคุมเข้ม

โดยการสอบเก็บตกครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าสอบจำนวน 100 กว่าคน สอบทั้งสิ้นจำนวน 5 วิชา มีสนามสอบ ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี ซึ่งทุกสนามสอบจะต้องมีมาตรการคุมเข้ม ดังนี้

  • จัดห้องให้มีผู้เข้าสอบห้องละไม่เกิน 20 คน แต่ละโต๊ะนั่งจะต้องตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  • ห้องสอบจะต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ปิดอับ
  • จะต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเข้าประจำทุกสนามสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองอย่างถูกวิธี และคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน และบุคลากร
  • มีห้องฉุกเฉินเตรียมไว้เพื่อความสะดวก

ซึ่งจริง ๆ แล้วการสอบ O-NET ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยทางสทศ.ได้ดำเนินการจัดสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 387,137 คน และมีสนามสอบทั้งหมด 395 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับผลคะแนนการสอบ O-NET (รอบปกติ) จะประกาศในวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งทาง สทศ.ได้จัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลสอบ O-NET ไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนทราบถึงวิธีการดูใบรายงานผลคะแนนรายบุคคล ในส่วนของโรงเรียนทางสทศ.ได้อธิบายถึงใบรายงานผลการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ทั้งสิ้น 6 ฉบับ เพื่อให้ครูและผู้บริหาสถานศึกษา ได้ทราบถึงวิธีการพิจารณาใบรายงานผล และสามารถนำผลการสอบที่ได้ไปวางแผนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้สทศ.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกสนามสอบ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอให้นักเรียนทุกคนไม่ต้องกังวล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเอง

ข้อมูล : Khaosod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *