Breaking News

ศธ.ชง! ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูเป็นกลุ่มแรกก่อนเปิดเทอม

ชงครูรับวัคซีนโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก ย้ำลดความเสี่ยงต่อนักเรียน

ในตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ และแม้ว่าจะมีการตรวจโควิดที่บ้านเกิดขึ้น แต่ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งการเดินทาง การทำงาน การใช้ชีวิต ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพียงแค่การดำเนินในครั้งนี้จะต้องอยู่ในมาตรการที่ทาง ศบค.วางเอาไว้ เพื่อให้เชื้อโรคที่กำลังระบาดอยู่เริ่มคลี่คลายไปได้

เช่นเดียวกับสถานศึกษาที่นักเรียนทุกคนก็ยังคงต้องได้รับการเรียนรู้เช่นเดิม เพียงแค่การเปิดเทอมในครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนกับครั้งก่อน ๆ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ก็มีนักเรียนบางส่วน (โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดง) ก็อาจจะได้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติ

ศธ.ชง! ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูเป็นกลุ่มแรกก่อนเปิดเทอม
ศธ.ชง! ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูเป็นกลุ่มแรกก่อนเปิดเทอม

โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการเปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้มีการย้ำสถานศึกษาทุกแห่งให้เข้าไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ Thai Stop covid plus ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทั้ง 44 ข้อ โดยด่วน เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งหากระบบประมวลผลพบข้อมูลของสถานศึกษาที่มีข้อมูลไม่ครบตามมาตรการ ก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติเปิดภาคเรียนได้

ทั้งนี้ จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งกรอกข้อมูลให้ทันภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้ ขณะเดียวกันตัวบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน รวมไปถึงนักเรียนแต่ละคนก็ต้องร่วมกันกรอกข้อมูลสุขภาพรายบุคคลด้วยเช่นกัน เพื่อทำการประเมินและตรวจสอบข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ก่อนการเปิดเทอม โดยการกรอกข้อมูลรายบุคคลจะสามารถกรอกได้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ศธ.ชง! ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูเป็นกลุ่มแรกก่อนเปิดเทอม
ศธ.ชง! ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูเป็นกลุ่มแรกก่อนเปิดเทอม

นอกจากนี้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ทางที่ประชุมได้มีการเสนอให้ข้าราชการครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาสัง สพฐ.ทุกคน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก เนื่องจากคุณครูและบุคลากรจะต้องมีความใกล้ชิดกับนักเรียนเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ยังเสมือนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้ดีในระดับหนึ่ง ทั้งยังการันตีอีกว่าโรงเรียนต่าง ๆ มีมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างดีเยี่ยมแน่นอน โดยตอนนี้ก็ได้มีการเสนอมาตรการดังกล่าวให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดเล็ก ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่สำคัญในที่ประชุมได้ยังได้มีการย้ำอีกว่าในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก หรือไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น เพราะไม่เช่นนั้นหากครูคนใดคนหนึ่งติดเชื้อขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการสอน ทั้งยังเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่นักเรียนอีกด้วย  ดังนั้นขอความร่วมมือราชการครูให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก : เดลินิวส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *