Breaking News

ยกเลิกทรงผมนักเรียน อนาคตเด็กไทยกับการปลดแอกด้านระเบียบผมจริงหรือ?

คาดการณ์อนาคตทรงผมนักเรียนหลังการยกเลิกระเบียบทรงผม ภาพจำของนักเรียนในวัยเด็กที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนก็ต้องนึกถึงเครื่องแต่งกาย และทรงผม โดยเครื่องแต่งกายกำหนดระเบียบเพื่อให้เหมือนกันทั้งประเทศ มีการแบ่งระดับชั้นกับเครื่องแต่งกาย และมีชุดเฉพาะของบางรายวิชา เช่น พละศึกษาที่ต้องใส่ชุดพละ ชุดลูกเสือสามัญสำหรับการเรียนลูกเสือ และชุดยุวกาชาดสำหรับการเรียนยุวกาชาด เป็นต้น นอกจากชุดนักเรียนก็มีเรื่องทรงผมที่เป็นประเด็นมาโดยตลอด และตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศยกเลิกระเบียบทรงผมเรียบร้อยแล้ว จนนำไปสู่ข้อถกเถียงว่าการยกเลิกระเบียบทรงผมหมายถึงการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนหรือเปล่า และจะมีการยกเลิกชุดนักเรียนหรือไม่ ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการยกเลิกระเบียบทรงผม [caption id="attachment_153" align="aligncenter" width="600"] ประกาศยกเลิกทรงผมนักเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ[/caption] กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียนในวันที่ 16 มกราคม 2566...

ห้องเรียนออนไลน์คือคำตอบหรือไม่ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส

เลื่อนเปิดโรงเรียน และ มหาลัยป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่นับวันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในประเทศไทยจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ นัดหารือกับทุกฝ่าย เพื่อทำการประเมินเลื่อนเปิดเทอมจากเดิมเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น 14 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยเบื้องต้นประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน, คุณครู และ ผู้ปกครอง สำหรับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สีแดง และพื้นที่สีส้ม...

5 รูปแบบของการเรียนออนไลน์ จาก ศธ. ในปี 2564 นี้

เมื่อเวลาใกล้เปิดเทอมมาถึง การพิจารณาการเรียนออนไลน์ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการหยุดเมื่อใด โดยล่าสุดมีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น หลายฝ่ายมีความกังวลว่า แม้ว่าจะมีการเลื่อนเปิดทอมออกไป แต่โควิดยังคงอยู่ และยังไม่สามารถควบคุมการระบาดที่ทำให้ปลอดภัยสำหรับการติดเชื้อเพิ่มเติมในสถานศึกษาได้ ประกอบกับอาจทำให้เด็กเสียโอกาสหากยังไม่ได้เรียน แม้จะเป็นช่วงปิดเทอมอยู่ก็ตาม ดังนั้น ทาง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการออกมาตรการ การจัดการการเรียนการสอนให้เป็น 5 รูปแบบ เพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนต่อได้ 5 รูปแบบการเรียนเพื่อความเหมาะสมในปี...

เสียงเรียกร้องจากนักศึกษา! วอนลดค่าเทอม – หอพัก ช่วงโควิด-19

รัฐมนตรีอว. วอนให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมนิสิต - นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสถานการณ์ใหญ่ที่ตอนนี้ได้กระทบต่อการทำงานของบุคคลหลาย ๆ อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัท ข้าราชการ ฯลฯ ซึ่งแน่นอนเลยว่าปัญหานี้ก็ได้ลุกลามไปถึงนักเรียน – นักศึกษาด้วยเช่นกัน เพราะเนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก จึงทำให้นักเรียน - นักศึกษา ต้องใช้แนวทางการศึกษาแบบ ‘ออนไลน์’ ที่เกิดเป็นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ว่าส่งผลให้เรียนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจได้น้อยกว่าไปพบปะกับอาจารย์จริง...

ศธ. ย้ำคะแนนโอเน็ตไม่มีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งครู – ผู้บริหาร

ศธ.ไม่ใช้ผลคะแนนโอเน็ต ประเมินครู - ผู้บริหาร ก่อนหน้านี้การที่ครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนได้นั้นจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ถูกกำหนดเอาไว้ โดยผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนในแต่ละครั้งก็จะถูกนำมาเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งเข้าในที่ประชุม การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) โดยได้มีการนำเรื่องของสถานศึกษาที่ได้นำเอาผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ...

พ่อแม่ควรรู้ เพศศึกษา ควรถูกสอนเริ่มต้นจากที่บ้าน

เมื่อเรามีการ Work From Home กันแล้ว ลูกหลานหลายคนก็คงต้องเรียนผ่านออนไลน์กันเป็นบางช่วง โดยเฉพาะช่วงที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้นอาจเป็นการดีที่จะต้องมีการเริ่มต้นสอนลูกหลาน เกี่ยวกับหลายๆเรื่อง เพศศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัย 4G ที่ มี Content ทุกอย่างเพรียบพร้อม และสามารถ เข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยง แต่จำเป็นต้องสอนกันก่อนจากที่บ้าน เพศศึกษาเริ่มต้นจาก พ่อแม่ เราเห็นเป้าหมายการศึกษาในปี 2564 ในการยกระดับ...

ศธ.ชง! ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูเป็นกลุ่มแรกก่อนเปิดเทอม

ชงครูรับวัคซีนโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก ย้ำลดความเสี่ยงต่อนักเรียน ในตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ และแม้ว่าจะมีการตรวจโควิดที่บ้านเกิดขึ้น แต่ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งการเดินทาง การทำงาน การใช้ชีวิต ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพียงแค่การดำเนินในครั้งนี้จะต้องอยู่ในมาตรการที่ทาง ศบค.วางเอาไว้ เพื่อให้เชื้อโรคที่กำลังระบาดอยู่เริ่มคลี่คลายไปได้ เช่นเดียวกับสถานศึกษาที่นักเรียนทุกคนก็ยังคงต้องได้รับการเรียนรู้เช่นเดิม เพียงแค่การเปิดเทอมในครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนกับครั้งก่อน ๆ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ก็มีนักเรียนบางส่วน (โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดง) ก็อาจจะได้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติ [caption id="attachment_114"...

สพฐ. เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม ย้ำรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 รูปแบบการเรียนแตกต่างจากเดิม ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลแค่กับคนวัยทำงานเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับสถานศึกษา บุคลากร รวมไปถึงนักเรียน - นักศึกษา ก็กำลังได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ไปแบบเต็ม ๆ และถึงแม้ว่าในขณะนี้จะได้มีการประกาศเรียนออนไลน์ (บางส่วน) และได้กำหนดเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อย แต่ทาง สพฐ.ก็ยังคงหวั่นเกรงกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งยังมีการซักซ้อมแนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับการเปิดภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา...

ศบค.อนุมัติ! สทศ.จัดสอบ O-NET ย้อนหลังได้ ย้ำต้องมีมาตรการคุมเข้ม

สทศ.เตรียมจัดสอบโอ-เน็ตย้อนหลัง พร้อมเพิ่มมาตรการคุมเข้ม จากในกรณีที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ได้มีการยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอจัดการสอบย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 บางส่วน ที่กระจายไปทั่วพื้นที่ 5 จังหวัดในประเทศ มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในวันดังกล่าวได้ อาทิ ประสบอุบัติเหตุ, มีอาการป่วย, ภัยพิบัติธรรมชาติ และโรคระบาด เป็นต้น ส่งผลให้เมื่อวันที่ 19 เมษายน...

ศธ.ย้ำชัด! เปิดภาคเรียนใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แน่นอน

แพลนตามเดิม! ศธ.ยืนยันเปิดภาคเรียนเดือน พ.ค. ตามเดิม จากกรณีที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่นั้น หลายฝ่ายก็เกิดความกังวลว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้จะส่งผลต่อการเปิดภาคเรียนใหม่ของนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ เพราะจากปีที่แล้วที่ได้มีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไป ก็ส่งผลทำให้เด็กเรียนไม่ทันเวลาและได้รับหลักสูตรการศึกษาไม่เต็มที่ จากกรณีนี้ส่งผลให้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการประชุมร่วมกันถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...