Breaking News

ยกเลิกทรงผมนักเรียน อนาคตเด็กไทยกับการปลดแอกด้านระเบียบผมจริงหรือ?

คาดการณ์อนาคตทรงผมนักเรียนหลังการยกเลิกระเบียบทรงผม ภาพจำของนักเรียนในวัยเด็กที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนก็ต้องนึกถึงเครื่องแต่งกาย และทรงผม โดยเครื่องแต่งกายกำหนดระเบียบเพื่อให้เหมือนกันทั้งประเทศ มีการแบ่งระดับชั้นกับเครื่องแต่งกาย และมีชุดเฉพาะของบางรายวิชา เช่น พละศึกษาที่ต้องใส่ชุดพละ ชุดลูกเสือสามัญสำหรับการเรียนลูกเสือ และชุดยุวกาชาดสำหรับการเรียนยุวกาชาด เป็นต้น นอกจากชุดนักเรียนก็มีเรื่องทรงผมที่เป็นประเด็นมาโดยตลอด และตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศยกเลิกระเบียบทรงผมเรียบร้อยแล้ว จนนำไปสู่ข้อถกเถียงว่าการยกเลิกระเบียบทรงผมหมายถึงการเปิดเสรีทรงผมนักเรียนหรือเปล่า และจะมีการยกเลิกชุดนักเรียนหรือไม่ ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการยกเลิกระเบียบทรงผม [caption id="attachment_153" align="aligncenter" width="600"] ประกาศยกเลิกทรงผมนักเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ[/caption] กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียนในวันที่ 16 มกราคม 2566...