Breaking News

ห้องเรียนออนไลน์คือคำตอบหรือไม่ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส

เลื่อนเปิดโรงเรียน และ มหาลัยป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่นับวันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในประเทศไทยจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ นัดหารือกับทุกฝ่าย เพื่อทำการประเมินเลื่อนเปิดเทอมจากเดิมเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น 14 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยเบื้องต้นประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน, คุณครู และ ผู้ปกครอง สำหรับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สีแดง และพื้นที่สีส้ม...