Breaking News

5 รูปแบบของการเรียนออนไลน์ จาก ศธ. ในปี 2564 นี้

เมื่อเวลาใกล้เปิดเทอมมาถึง การพิจารณาการเรียนออนไลน์ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการหยุดเมื่อใด โดยล่าสุดมีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น หลายฝ่ายมีความกังวลว่า แม้ว่าจะมีการเลื่อนเปิดทอมออกไป แต่โควิดยังคงอยู่ และยังไม่สามารถควบคุมการระบาดที่ทำให้ปลอดภัยสำหรับการติดเชื้อเพิ่มเติมในสถานศึกษาได้ ประกอบกับอาจทำให้เด็กเสียโอกาสหากยังไม่ได้เรียน แม้จะเป็นช่วงปิดเทอมอยู่ก็ตาม ดังนั้น ทาง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการออกมาตรการ การจัดการการเรียนการสอนให้เป็น 5 รูปแบบ เพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนต่อได้ 5 รูปแบบการเรียนเพื่อความเหมาะสมในปี...