Breaking News

ห้องเรียนออนไลน์คือคำตอบหรือไม่ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส

เลื่อนเปิดโรงเรียน และ มหาลัยป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่นับวันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในประเทศไทยจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ นัดหารือกับทุกฝ่าย เพื่อทำการประเมินเลื่อนเปิดเทอมจากเดิมเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น 14 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยเบื้องต้นประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน, คุณครู และ ผู้ปกครอง สำหรับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สีแดง และพื้นที่สีส้ม...

5 รูปแบบของการเรียนออนไลน์ จาก ศธ. ในปี 2564 นี้

เมื่อเวลาใกล้เปิดเทอมมาถึง การพิจารณาการเรียนออนไลน์ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการหยุดเมื่อใด โดยล่าสุดมีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แล้วนั้น หลายฝ่ายมีความกังวลว่า แม้ว่าจะมีการเลื่อนเปิดทอมออกไป แต่โควิดยังคงอยู่ และยังไม่สามารถควบคุมการระบาดที่ทำให้ปลอดภัยสำหรับการติดเชื้อเพิ่มเติมในสถานศึกษาได้ ประกอบกับอาจทำให้เด็กเสียโอกาสหากยังไม่ได้เรียน แม้จะเป็นช่วงปิดเทอมอยู่ก็ตาม ดังนั้น ทาง กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการออกมาตรการ การจัดการการเรียนการสอนให้เป็น 5 รูปแบบ เพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนต่อได้ 5 รูปแบบการเรียนเพื่อความเหมาะสมในปี...