Breaking News

เสียงเรียกร้องจากนักศึกษา! วอนลดค่าเทอม – หอพัก ช่วงโควิด-19

รัฐมนตรีอว. วอนให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมนิสิต - นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสถานการณ์ใหญ่ที่ตอนนี้ได้กระทบต่อการทำงานของบุคคลหลาย ๆ อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัท ข้าราชการ ฯลฯ ซึ่งแน่นอนเลยว่าปัญหานี้ก็ได้ลุกลามไปถึงนักเรียน – นักศึกษาด้วยเช่นกัน เพราะเนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก จึงทำให้นักเรียน - นักศึกษา ต้องใช้แนวทางการศึกษาแบบ ‘ออนไลน์’ ที่เกิดเป็นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ว่าส่งผลให้เรียนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจได้น้อยกว่าไปพบปะกับอาจารย์จริง...