Breaking News

ศบค.อนุมัติ! สทศ.จัดสอบ O-NET ย้อนหลังได้ ย้ำต้องมีมาตรการคุมเข้ม

สทศ.เตรียมจัดสอบโอ-เน็ตย้อนหลัง พร้อมเพิ่มมาตรการคุมเข้ม จากในกรณีที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ได้มีการยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอจัดการสอบย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 บางส่วน ที่กระจายไปทั่วพื้นที่ 5 จังหวัดในประเทศ มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในวันดังกล่าวได้ อาทิ ประสบอุบัติเหตุ, มีอาการป่วย, ภัยพิบัติธรรมชาติ และโรคระบาด เป็นต้น ส่งผลให้เมื่อวันที่ 19 เมษายน...