เสียงเรียกร้องจากนักศึกษา! วอนลดค่าเทอม – หอพัก ช่วงโควิด-19

รัฐมนตรีอว. วอนให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมนิสิต – นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสถานการณ์ใหญ่ที่ตอนนี้ได้กระทบต่อการทำงานของบุคคลหลาย ๆ อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัท ข้าราชการ ฯลฯ ซึ่งแน่นอนเลยว่าปัญหานี้ก็ได้ลุกลามไปถึงนักเรียน – นักศึกษาด้วยเช่นกัน เพราะเนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก จึงทำให้นักเรียน – นักศึกษา ต้องใช้แนวทางการศึกษาแบบ ‘ออนไลน์’ ที่เกิดเป็นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ว่าส่งผลให้เรียนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจได้น้อยกว่าไปพบปะกับอาจารย์จริง ๆ แต่ถึงอย่างไรในเมื่อสถานการณ์ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ ตัวนักเรียนและนักศึกษาทุกคน จึงต้องทำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จึงจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด และด้วยการที่เด็ก ๆ ต้องเรียนออนไลน์ จึงทำให้ในช่วงนี้สามารถที่จะกลับไปอยู่ยังที่พักอาศัยหรือบ้านของตัวเองได้ แต่ทั้งนี้ทุก ๆ สถานศึกษาก็ยังคงให้เด็กจ่ายค่าเทอม รวมไปถึงค่าหอพักแบบเต็มจำนวนอยู่ ซึ่งแน่นอนเลยว่าขณะนี้ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วง จึงทำให้ผู้ปกครองบางท่านมีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างลำบาก เด็ก ๆ จึงขอความเห็นใจจากผู้ใหญ่ให้ลดอัตราค่าเทอม – หอพัก ให้มีความสมเหตุสมผล เมื่อเกิดร้องเรียนขึ้นนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็ได้มีการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับนิสิต […]

ศธ. ยกเลิกผลคะแนน O-NET ประเมินครู – ผู้บริหาร ย้ำไม่มีผลต่อการเลื่อนตำแหน่ง

ศธ.ไม่ใช้ผลคะแนนโอเน็ต ประเมินครู – ผู้บริหาร ก่อนหน้านี้การที่ครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนได้นั้นจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ถูกกำหนดเอาไว้ โดยผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนในแต่ละครั้งก็จะถูกนำมาเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งเข้าในที่ประชุม การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) โดยได้มีการนำเรื่องของสถานศึกษาที่ได้นำเอาผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET มาเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมฯ ขณะเดียวกัน ในปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายไม่บังคับสอบโอเน็ต แต่ผลโอเน็ตกลับมามีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงทำให้เกิดข้อเรียกร้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากประเด็นที่เกิดเป็นข้อร้องเรียนนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เปิดเผยว่า ตนได้สอบถามข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยัง นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และได้รับคำชี้แจงว่า สพฐ. มีหลักเกณฑ์กลางที่จะจัดสรรวงเงินฯ ที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว อีกทั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สพฐ. ก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครบทุกเขต โดยในส่วนของภารกิจหลักตามบริบทของสถานศึกษาไม่มีการใช้ผลคะแนนโอเน็ต […]

พ่อแม่ควรรู้ เพศศึกษา ควรถูกสอนเริ่มต้นจากที่บ้าน

เมื่อเรามีการ Work From Home กันแล้ว ลูกหลานหลายคนก็คงต้องเรียนผ่านออนไลน์กันเป็นบางช่วง โดยเฉพาะช่วงที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้นอาจเป็นการดีที่จะต้องมีการเริ่มต้นสอนลูกหลาน เกี่ยวกับหลายๆเรื่อง เพศศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัย 4G ที่ มี Content ทุกอย่างเพรียบพร้อม และสามารถ เข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยง แต่จำเป็นต้องสอนกันก่อนจากที่บ้าน เพศศึกษาเริ่มต้นจาก พ่อแม่ เราเห็นเป้าหมายการศึกษาในปี 2564 ในการยกระดับ การศึกษาในเรื่องของภาษาต่างประเทศ กันซะส่วนใหญ่ แต่เรื่องเพศศึกษาเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลย เพราะเป็นเรื่องที่อันตรายหากเด็กๆ ไม่รู้ ในต่างประเทศ การสอนเพศศึกษากับเด็กเล็กไม่ใช่อย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่เรื่องพนัน ยังมีการสอนกันในวงกว้างเลยทีเดียว สิ่งที่สามารถเริ่มต้นได้นั้นมาจากพ่อแม่ ที่ต้องสื่อสารให้เด็กๆ เข้าใจ และรู้ถึงความสงสัย และความต้องการของเด็กในวัยที่สามารถเริ่มต้นสอนได้ เพราะเด็กนั้นลอกเลียนแบบผู้ใหญ่เสมอ โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใหญ่ โดยเป็นการทำซ้ำ ของผู้ใหญ่ แต่อยู่ในร่างของเด็กเล็กนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่น้ำหนักเกิน เป็นโรคอ้วน ลูกที่บ้าน ก็มักจะเป็นโรคอ้วนเช่นเดียวกัน ดังนั้น การสอนเด็กเรื่องเพศศึกษา เป็นกระจกสะท้อนถึง ความรู้ และแม้แต่รสนิยมทางเพศ ของบ้านนั้นๆด้วย […]

ศธ.ชง! ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูเป็นกลุ่มแรกก่อนเปิดเทอม

ชงครูรับวัคซีนโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก ย้ำลดความเสี่ยงต่อนักเรียน ในตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ แต่ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งการเดินทาง การทำงาน การใช้ชีวิต ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพียงแค่การดำเนินในครั้งนี้จะต้องอยู่ในมาตรการที่ทาง ศบค.วางเอาไว้ เพื่อให้เชื้อโรคที่กำลังระบาดอยู่เริ่มคลี่คลายไปได้ เช่นเดียวกับสถานศึกษาที่นักเรียนทุกคนก็ยังคงต้องได้รับการเรียนรู้เช่นเดิม เพียงแค่การเปิดเทอมในครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนกับครั้งก่อน ๆ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ก็มีนักเรียนบางส่วน (โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดง) ก็อาจจะได้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติ โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการเปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้มีการย้ำสถานศึกษาทุกแห่งให้เข้าไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ Thai Stop covid plus ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทั้ง 44 ข้อ โดยด่วน เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง […]

สพฐ. เตรียมพร้อมรับมือ ‘เปิดเทอม’ ย้ำรูปแบบการเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 รูปแบบการเรียนแตกต่างจากเดิม ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลแค่กับคนวัยทำงานเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับสถานศึกษา บุคลากร รวมไปถึงนักเรียน – นักศึกษา ก็กำลังได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ไปแบบเต็ม ๆ และถึงแม้ว่าในขณะนี้จะได้มีการประกาศเรียนออนไลน์ (บางส่วน) และได้กำหนดเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อย แต่ทาง สพฐ.ก็ยังคงหวั่นเกรงกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งยังมีการซักซ้อมแนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับการเปิดภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ได้กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า หลังจากที่ได้ร่วมกันหารือถึงมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และการเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นั้น ได้ข้อสรุป ดังนี้ เปิดภาคเรียนการศึกษา 2564/1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามเดิม โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งสิ้น 5 รูปแบบ […]

ศบค.อนุมัติ! สทศ.จัดสอบ O-NET ย้อนหลังได้ ย้ำต้องมีมาตรการคุมเข้ม

สทศ.เตรียมจัดสอบโอ-เน็ตย้อนหลัง พร้อมเพิ่มมาตรการคุมเข้ม จากในกรณีที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ได้มีการยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอจัดการสอบย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 บางส่วน ที่กระจายไปทั่วพื้นที่ 5 จังหวัดในประเทศ มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ในวันดังกล่าวได้ อาทิ ประสบอุบัติเหตุ, มีอาการป่วย, ภัยพิบัติธรรมชาติ และโรคระบาด เป็นต้น ส่งผลให้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกแถลงการณ์และกล่าวว่า ในขณะนี้ที่ประชุมได้รับฟังถึงข้อเสนอที่ทาง สทศ.ได้ยื่นแล้ว พร้อมกับอนุมัติให้มีการสอบเกิดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักเรียน รวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด โดยการสอบเก็บตกครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าสอบจำนวน 100 กว่าคน สอบทั้งสิ้นจำนวน 5 วิชา มีสนามสอบ ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี ซึ่งทุกสนามสอบจะต้องมีมาตรการคุมเข้ม ดังนี้ จัดห้องให้มีผู้เข้าสอบห้องละไม่เกิน 20 คน […]

ศธ.ย้ำชัด! เปิดภาคเรียนใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แน่นอน

แพลนตามเดิม! ศธ.ยืนยันเปิดภาคเรียนเดือน พ.ค. ตามเดิม จากกรณีที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระลอกใหม่นั้น หลายฝ่ายก็เกิดความกังวลว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้จะส่งผลต่อการเปิดภาคเรียนใหม่ของนักเรียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือไม่ เพราะจากปีที่แล้วที่ได้มีการเลื่อนการเปิดเทอมออกไป ก็ส่งผลทำให้เด็กเรียนไม่ทันเวลาและได้รับหลักสูตรการศึกษาไม่เต็มที่ จากกรณีนี้ส่งผลให้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการประชุมร่วมกันถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีข้อสรุปว่า ยังคงกำหนดเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามเดิม แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น ก็คงจะต้องเสนอให้มีการเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 แทน ทั้งนี้ จะต้องขึ้นอยู่กับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีการพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง โดย ศธ.จะประเมินความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหวังให้นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับการเปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทางศธ.ได้รับรายงานว่าโรงเรียนแต่ละแห่งได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งกรณีนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใด […]