Breaking News

วิชาใหม่ ในหลักสูตร “ความเสี่ยงจากการพนัน” สอนในรัฐ แมรี่แลนด์

โรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา เตรียมเปิดหลักสูตรสำหรับการพนัน เป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อโรงเรียนมัธยมของรัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจต้องปรับใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร่างกฎหมายว่าจะผ่านสภานิติบัญญัติของรัฐหรือไม่ กระทรวงศึกษาธิการของรัฐแมรี่แลนด์พัฒนาโปรแกรมสำหรับโรงเรียนในท้องถิ่นเพื่อสอนนักเรียนมัธยมถึงอันตรายจากการพนัน ล่าสุดมีการออกกฎหมายกำหนดให้โรงเรียนของรัฐทุกแห่งให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของการพนันในตารางเรียนของนักเรียนมัธยมปลาย และอาจรวมถึงชั้นเรียนอื่น ๆ วุฒิสมาชิกรัฐ Bryan Simonaire เสนอร่างกฎหมายที่ชื่อว่า SB0243 (Senate Bill 0243) ในหัวข้อ "อันตรายจากการพนันและการเสพติด" โดยเขตการศึกษาในท้องถิ่นจะมีตัวเลือกในการใช้หลักสูตรการพนันที่มีอยู่หรือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ จากมุมมองด้านนโยบายของรัฐบาล รัฐได้รับเงินจากการพนันที่สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือลำดับความสำคัญอื่น ๆ ในรัฐของเราได้...