Breaking News

โรงเรียนบ้านท่าข้าม ผุดไอเดีย ‘ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ’

‘ชุมชนนักคิด พิชิตขยะ’ โปรเจ็กต์ใหม่ของนักเรียนประถม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตรัง เขต 1 ได้มีการจัดโครงการ ‘การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน’ โดยทางโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการซึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น 1 ใน 43 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ที่ได้รัยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในหัวข้อ ‘การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน’...