Breaking News

สกศ.ชี้! เรียนออนไลน์ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันปรับตัวในระยะยาว

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ต้องรับมือกับการเรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา หรือ เลขาฯสกศ. ได้กล่าวว่า ทางสกศ. ได้วิจัยรูปแบบการจัดการเรียนสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างผลกระทบต่อทุกฝ่าย รวมไปถึงฝ่ายระบบการศึกษาก็ได้รับผลกระทบนี้มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2563 โดยจากการศึกษาก็พบว่ามีเรื่องทางการศึกษาที่น่าสนใจถึง 4 ประเด็นสำคัญ...