Breaking News

4 ขั้นตอน ตรวจคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2563 ออนไลน์

สำหรับครูผู้ช่วย มีความหมายตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ คือ เป็นข้าราชการที่พึ่งได้รับการบรรจุเข้าทำงานใหม่ ซึ่งมีความพร้อมระดับต้น โดยมีการเข้าหลักสูตรอบรมพัฒนามามากกว่า 2 ปี และจำเป็นต้องมีการสอบครูผู้ช่วยในแต่ละครั้งเพื่อได้ใบประกอบวิชาชีพครู นั่นเอง ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่ามีข้าราชการใหม่ที่ทำการสอบแล้ว ต้องการตรวจสอบคะแนนสอบในปี 2563 นี้ กันอย่างคับคั่ง ทั้งทาง Facebook และ ออนไลน์ และวันนี้เรามีคำตอบกันว่าจะต้องตรวจสอบคะแนนจากที่ไหนได้บ้าง? สอบครูผู้ช่วยจะได้ถึง 2 ตำแหน่ง ด้วยกันดังนี้ ตำแหน่งแรกจะเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย...